Wsparcie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu utworzenie OTI Ośrodka Terapii Indywidualnej – własna firma i wsparcie dla lokalnej społeczności współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
” 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców terenu objętego LSR. Poprawa dostępu seniorów z obszaru objętego LSR do specjalistycznych usług wspierających ich aktywizację. Poprawa stanu zdrowia osób niepełnosprawnych. Uruchomienie na terenie objętym LSR usług terapii neurologicznej skierowanej do mieszkańców terenu objętego LSR oraz stworzenie profesjonalnego gabinetu rehabilitacyjnego.